visa approved

Кой може да кандидатства за имигрантска виза за САЩ? Всеки български гражданин или гражданин на друга държава постоянно пребиваващ в България, който желае да имигрира в Съединените американски щати трябва да кандидатства за имигрантска виза. Имиграционният закон на САЩ позволява издаването на имигрански визи в три основни категории:– Въз основаContinue Reading