Съгласно българското законодателство съпруг на български гражданин може да получи виза тип “Д”.

За документите, които са необходими, можете да прочетете и следната наша статия – Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”.

Документите следва да се подадат в българското посолство/консулство в страната, в която е роден чужденеца. Това правило търпи изключения в предвидените от закона случаи. Заявлението с приложените документи се подава винаги лично от чужденеца.

Българският консул разглежда документите изключително прецизно и всяка най-малка грешка би могла да бъде основание за отказ. Нещо повече, дори да сте изготвили изрядно документите, то отново е възможно решаващият орган да постанови отказ.

Във връзка с горното Ви съветваме да ползвате услугите на адвокати и други специалисти, с богат опит в областта за да се избегне отказа и да се предотврати забавянето на процедурата.

Често задавани въпроси в нашата практика:

Постановиха ми отказ, какво да правя? Мога ли да кандидатствам отново?

Отговорът е “ДА”, но е много вероятно резултатът да бъде същия. Обикновено отказите са изцяло безмотивни и е трудно да се разбере защо всъщност Ви е отказана визата.

Какво мога да направя ако имам отказ, към кого да се обърна?

Дори да бъде постановен отказ, същият би могъл да се обжалва пред Съд. На първо място следва да се обърнете към адвокат в областта на миграционното право или специализиран консултант. Ако се стигне до отказ, същият подлежи на обжалване, но това следва да се направи в 14-дневен срок, считано от уведомяване на чуждестранния гражданин. За да подлежи на обжалване отказът, същия трябва да противоречи на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. В този смисъл е от изключително значение, адвокатът, на когото се доверявате да има богата практика в областта и да познава добре не само българското, но и европейското законодателство.

Кой може да обжалва отказа, ако чужденецът е в родната си страна?

Съгласно българското законодателство жалбоподател може да бъде единствено чуждестранния гражданин. Същият следва да упълномощи избрания от него адвокат. Нашият екип може да изготви пълномощно без да са нужни допълнителни заверки от българското посолство или консулство.

Избрах да обжалвам отказа си. Колко време ще отнеме процедурата?

Процедурата по обжалване е сложна и понякога отнема повече време приключването ѝ, тъй като съдебното производство е двуинстанционно. За да приключи оптимално бързо, следва да ползвате услугите на специализиран адвокат.

В случай, че отказът ми бъде отменен, Съдът ли ще ми издаде исканата виза?

Не. Визата винаги следва да се издаде от компетентния орган – консулът.

Важно е да знаете, че ако Съдът отмени процесния отказ, същият няма компетентността дори задължи решаващия орган да издаде исканата виза. Същият може да даде единствено задължителни указания. Това е частта, в която според нас, задължително трябва да използвате услугите на специализиран адвокат, който да кореспондира с решаващия орган.

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при цялостната процедура за получаване виза тип “Д”. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

1 Comment

  1. Бих искала оферта за съдействие по набиране и комплектоване на документите, необходими за получаване на българско гражданство на основание – брак с бъргарка.
    Лицето живее на територията на Република България повече от 5 години и е от холански произход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *