Според статистиката на МВР и Държавната агенция за бежанците 2851 души са „заловени” у нас през 2018 г. без валидни паспорти и визи. През 2017 г. „заловените” са били дори повече – 2989 души.                                                                      

Съгласно европейското законодателство „незаконен престой” е всяко присъствие на територията на държава – членка на гражданин на трета страна, който не отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане в съответната държава – членка.                                                                                                                              

Според европейското законодателство обаче връщането на незаконно пребиваващ гражданин трябва да бъде направено хуманно, с отчитане основните права на гражданите и след като лицето, на което ще се наложи мярката бъде изслушано. Последното означава, че принудителна административна мярка (ПАМ) –  “връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна” на чужденец не може да бъде налагана само на основание наличие на „незаконен престой”.

Процедурата по изслушване е задължителна, затова Ви съветваме да се обърнете към адвокат, с богат опит в областта, тъй като още в момента на започване процедурата по изслушване, преди връчване на заповед за налагане на Принудителна административна мярка, следва да имате специалист, който да защитава интересите Ви.  

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при налагане на Принудителна административна мярка “връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна”. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *